Leasing

Leasing

by admin

Leasing pracowniczy polega na zatrudnianiu przez Agencję Pracy Tymczasowej pracowników w celu kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy. Pozwala to na zastosowanie polityki minimalnego zatrudnienia oraz obniżenie stałych kosztów kadrowych i czynności administracyjnych. Dodatkowo pozwala na zapewnienie szybkiego doraźnego zastępstwa stałych pracowników podczas urlopów, szkoleń lub choroby. Praca ta może mieć także charakter długofalowy, jak np. praca sezonowa, czy uruchamianie nowych linii produkcyjnych. Leasing pracowniczy stanowi optymalne rozwiązanie również dla tych przedsiębiorców, którzy planują realizację doraźnych przedsięwzięć. Atrakcyjność tej formy zatrudnienia wynika z jego dużej elastyczności i możliwości zawierania z pracownikiem wielu umów na krótkie okresy czasu.

Odpowiedzialność związania z zatrudnieniem leży po stronie Agencji Pracy Tymczasowej, dlatego gwarantujemy obsługę kadrowo-finansową, w tym wypłatę wynagrodzenia, pokrycie kosztów pracowniczych, kosztów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, opłatę podatku oraz zakwaterowanie pracownika. Pracodawca może więc, skupić swoje działania na marketingu i nadzorowaniu pracy pracowników, a sprawy kadrowe i księgowe pozostawiając nam. Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest regulowane przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Rozpocznij współpracę z nami już dziś! Zadzwoń : +48535245633,  +48535245803